Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi II
Nama Asing -
Program Studi Fisika
Kurikulum S1 FIS 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 4
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Cecilia Yanuarif
(19840127 000000 1 301)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Asih Melati, S.Si., M.Sc
(19841110 201101 2 017)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
5. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
6. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Asih Melati, S.Si., M.Sc
(19841110 201101 2 017)
7. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Asih Melati, S.Si., M.Sc
(19841110 201101 2 017)
8. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
9. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
10. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
11. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
12. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Asih Melati, S.Si., M.Sc
(19841110 201101 2 017)
13. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Cecilia Yanuarief, M.Si.
(19840127 201503 1 001)
14. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
15. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
16. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Nita Handayani, S.Si, M.Si
(19820126 200801 2 008)
17. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
18. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Asih Melati, S.Si., M.Sc
(19841110 201101 2 017)
19. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
20. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Cecilia Yanuarief, M.Si.
(19840127 201503 1 001)
21. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
22. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
23. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Nita Handayani, S.Si, M.Si
(19820126 200801 2 008)
24. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
25. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Asih Melati, S.Si., M.Sc
(19841110 201101 2 017)
26. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
27. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Cecilia Yanuarief, M.Si.
(19840127 201503 1 001)
28. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Asih Melati, S.Si., M.Sc
(19841110 201101 2 017)
29. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Cecilia Yanuarief, M.Si.
(19840127 201503 1 001)
30. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
31. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Nita Handayani, S.Si, M.Si
(19820126 200801 2 008)
32. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
33. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
34. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Widayanti, S.Si. M.Si.
(19760526 200604 2 005)
35. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Cecilia Yanuarief, M.Si.
(19840127 201503 1 001)
36. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
37. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Nita Handayani, S.Si, M.Si
(19820126 200801 2 008)
38. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
39. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
40. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
41. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Cecilia Yanuarief, M.Si.
(19840127 201503 1 001)
42. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Nita Handayani, S.Si, M.Si
(19820126 200801 2 008)
43. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
44. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
45. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Widayanti, S.Si. M.Si.
(19760526 200604 2 005)
46. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
47. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
48. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Dr. Nita Handayani, S.Si, M.Si
(19820126 200801 2 008)
49. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
50. 2020/2021 SEMESTER GENAP F Cecilia Yanuarief, M.Si.
(19840127 201503 1 001)
51. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dr. Widayanti, S.Si. M.Si.
(19760526 200604 2 005)
52. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
53. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
54. 2021/2022 SEMESTER GANJIL D Dr. Nita Handayani, S.Si, M.Si
(19820126 200801 2 008)
55. 2021/2022 SEMESTER GANJIL E Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
56. 2021/2022 SEMESTER GANJIL F Cecilia Yanuarief, M.Si.
(19840127 201503 1 001)
57. 2021/2022 SEMESTER GENAP A Dr. Widayanti, S.Si. M.Si.
(19760526 200604 2 005)
58. 2021/2022 SEMESTER GENAP B Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
59. 2021/2022 SEMESTER GENAP C Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
60. 2021/2022 SEMESTER GENAP D Dr. Nita Handayani, S.Si, M.Si
(19820126 200801 2 008)
61. 2021/2022 SEMESTER GENAP E Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
62. 2021/2022 SEMESTER GENAP F Cecilia Yanuarief, M.Si.
(19840127 201503 1 001)
63. 2022/2023 SEMESTER GANJIL A Dr. Widayanti, S.Si. M.Si.
(19760526 200604 2 005)
64. 2022/2023 SEMESTER GANJIL B Frida Agung Rakhmadi, S.Si., M.Sc.
(19780510 200501 1 003)
65. 2022/2023 SEMESTER GANJIL C Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, S.Si., M.Si.
(19771025 200501 1 004)
66. 2022/2023 SEMESTER GANJIL D Dr. Nita Handayani, S.Si, M.Si
(19820126 200801 2 008)
67. 2022/2023 SEMESTER GANJIL E Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
(19830614 200901 2 009)
68. 2022/2023 SEMESTER GANJIL F Cecilia Yanuarief, M.Si.
(19840127 201503 1 001)
69. 2022/2023 SEMESTER GANJIL G Andi, M.Sc.
(19870210 201903 1 005)
70. 2022/2023 SEMESTER GANJIL H Nia Maharani Raharja, M.Eng.
(19880727 201903 2 021)